เวลา 20180318112019 ระบบกำลังประมวลผล
Total 16 items.

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
07289รพ.สต.แม่บอน3663295597.39
07290รพ.สต.สมอโคน38613519699.95
07291รพ.สต.บ้านน้ำดิบ 37842430999.92
07292รพ.สต.แม่สลิด63943568799.89
07293รพ.สต.บ้านยางโอง35637336699.90
07294รพ.สต. บ้านยางโองนอก 36042227099.93
07295รพ.สต.บ้านเด่นไม้ซุง 44046333099.93
07296รพ.สต.บ้านหนองงิ้ว 396021099.97
07297รพ.สต.ตากตก5283857398.92
07298รพ.สต.เกาะตะเภา53994443199.92
07299รพ.สต.บ้านแม่ยะ 48839765799.87
07300รพ.สต.ทุ่งกระเชา11263970099.38
07301รพ.สต.บ้านใหม่ 25366157793.78
07302รพ.สต.ท้องฟ้า3714250698.64
07304รพ.สต.บ้านห้วยพลู 532061129099.76
11238รพ.บ้านตาก14169173791397.32