เวลา 20170816112019 ระบบกำลังประมวลผล
Total 16 items.

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
07289รพ.สต.แม่บอน369776595898.39
07290รพ.สต.สมอโคน37163110980970.45
07291รพ.สต.บ้านน้ำดิบ 37016511787268.16
07292รพ.สต.แม่สลิด626421504999.19
07293รพ.สต.บ้านยางโอง34634010990768.27
07294รพ.สต. บ้านยางโองนอก 35095710324670.58
07295รพ.สต.บ้านเด่นไม้ซุง 4364531768395.95
07296รพ.สต.บ้านหนองงิ้ว 381014548398.56
07297รพ.สต.ตากตก397070205499.48
07298รพ.สต.เกาะตะเภา51532015250270.41
07299รพ.สต.บ้านแม่ยะ 47960617000564.55
07300รพ.สต.ทุ่งกระเชา82227633295259.51
07301รพ.สต.บ้านใหม่ 33171844599.87
07302รพ.สต.ท้องฟ้า36640111985667.29
07304รพ.สต.บ้านห้วยพลู 50411314026372.18
11238รพ.บ้านตาก12495613277697.38